Realestate

Нашите предложения:

Нашето предложение:

Непотребните вещи от пластмаса да се превърнат в средство за обучение, игра, в материали. Без рециклиране да се изработят нови изделия, които да бъдат използвани в дома, градината, сред природата. Вместо да бъдат закупувани нови пластмасови играчки, домакински прибори, уреди и т.н., всеки да може да изработи полезна вещ, която да спести на семейния бюджет средства и в същото време да се снабди с необходимото. Да използваме вече ненужните изделия и потенциални замърсители на околната среда. Презентацията можете да изтеглите от тук.
Повече