Realestate

Практика

Изобразяване на ротационно тяло

Видео урок на Геогебра

На предоставеното видео ще разберете как да намерите обема на тяло с произволна повърхнина. Построяването на кривата, която определя тялото, както и изграждането на повърхнината се оказва лесно за всеки, който изгледа урока.

Повечето от пластмасовите бутилки, които използваме имат причудлива форма. Някои от тях се превръщат в реклама на самия продукт. Може да се каже, че след изглеждане на видеото, без проблем можете да пресметнете обема на произволна част от бутилка. За подобни реализации се използват лицензирани продукти. С Геогебра, не само ще се упражните графически, но и ще обърнете внимание на математическата страна.

Можете да изтеглите видеото. Можете да намерите файла в материалите на сайта на Геогебра и да работите с него - кликнете върху анимацията. Самият файл можете да свалите от тук.

Видео урок

Към нас

Напишете ни вашето мнение за интернет журнала. Имате ли въпроси или с нещо да ви помогнем?

Очакваме нови идеи и предложения

Опитайте се да направите, след като сте изгледали видео урока, ваше изображение по предпочитаниe
Станете наши приятели

Информация
Съобщение