Realestate

Дневник

Лодка от пластмасови бутилки

Публикувано на: 29.04.2018 г.
blog title

Лодка, изработена от изхвърлени пластмасови бутилки от безалкохолни напитки е успяла да премине Тихия окен. Мисията на Plastiki бе да привлече вниманието към начина, по който хората третират околната среда.

Банкерският наследник и ръководител на експедицията Дейвид де Ротшилд е лидер на образователната организация „Приключенска Екология“ и идеен баща на проекта Plastiki, който, между другото, има за цел да промени възприятието на хората за пластмасовите отпадъци. Днес повечето пластмасови бутилки от безалкохолни напитки не се рециклират, а вместо това отиват в депата за боклук из полетата и океаните.

Подобни лодки се строят в много страни от хора с приключенски, но екологичен дух, както и от хора, които не могат да си позволят средства за скъпи лодки. Тук трябва да се отбележи, че е изключително опасно да се създават подобни съдове от хора без нужната квалификация и затова е наложително да се работи в посока на легализирането на тази идея и поемането й от специалисти.